Mine bøker og hefter

Innsats og omsorgInnsats og omsorg

Den siste boka jeg har gitt ut er boka «Innsats og omsorg -Frambuhistorien 1950 – 2005». Historien om Frambu er en historie om idealisme og dugnadsånd, faglig dyktighet og politisk handlingsvilje.Boka presenterer både historien om stedet Frambu, men også historien om utviklingen av holdninger og tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Sangbøker og hefter jeg har skrevet / vært redaktør for

Olafs sangskatt – Livet på Greverud i gamle dager, Roskva forlag, 2003

Ufred – sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider, Østfold musikkråd/ Roskva forlag, 2010

Skråkk – dyresanger fra Østfold, Østfold musikkråd/ Roskva forlag, 2012

Kvinnfolk –  Østfold musikkråd/ Roskva forlag, 2013

Blåmyra – Østfold musikkråd/ Roskva. forlag 2015

Helse- sosialfag og historie

Jeg har gitt ut følgende titler:

– Omsorgsarbeid: Teori for fagprøven: Sosialfag, NKS, 1995

– Omsorgsarbeid: Teori for fagprøven: Eldre og funksjonshemmede, NKS,1995

– Sosialfag: VK1 , helseservicefag: Studiehefte, NKS, 1996

– Eldre og funksjonshemmede: VK1 Omsorgsarbeiderfag: Studiehefte, NKS, 1995

– Service og etikk: VK1 Helseservicefag:Studiehefte, NKS, 1997

– Sosialfag: VK1 Omsorgsarbeiderfag: Studiehefte, NKS, 1995

– Å være eller ikke være: Et debatthefte om genteknologi og menneskeverd. NHF,1994

– Leve sitt eget liv: Et motivasjonshefte for ansatte i institusjon, NHF, 1996

– Brukermedvirkning – et studiehefte. NHF, 1994

– Visst går det an, NFU, 1997

– Frambu-historien 1955 -1991, Frambu, 1999

– Råd for funksjonshemmede, idehefte, Statens råd for funksjonshemmede, 1999

– Vi må fortsatt være utålmodige. CP-foreningens jubileumsbok 1950 – 2000, Cerebral Parese -Foreningen, 2001

– Den siste delen av livet, Frambu Helsesenter, 2005

– Innsats og omsorg. Frambuhistorien 1950 – 2005, Universitetsforlaget, 2007