Arven fra vikingtida

Vikingtida er den epoken i norsk historie som jeg har beskjeftiget meg mest med. Jeg startet opp som forteller i «Vikingland» i 1995 – 1998.

Hver sommer jobber jeg med formidling av denne delen av kulturarven vår overfor barn på museer og markeder.  Resten av året er jeg viking i den kulturelle skolesekken.  Her er noen av prosjektene mine:

Fenja og Menja, Kråkamål, Vikingliv, Aud den djuptenkte og Lyra fra Nord

Toppfoto: Malin Rikardsdotter Ahlin.

Fenja og Menja  

Fenja og Menja. Foto: John Vedde

Fenja og Menja. Foto: John Vedde

( Tone Holte / Ragnhild Gjerstad)

Fenja ( Tone ) og Menja ( Ragnhild )  gir publikum  innsikt i vikingenes forestillinger.  Utgangspunktet er norrøne myter, som forteller om to sterke søstre av jotunslekt, Fenja og Menja. De var de eneste som klarte å dreie Grotte, den magiske kvernen som malte frem alt man kunne ønske seg.

Fenja og Menja som publikum møter  har nok ikke like store evner som sine navnesøstre – men de kan litt av hvert de også. På sin egen trollkvern maler de frem kunnskap og historier, levendegjort slik at det er spennende og fengende for både barn og voksne. Foruten å spille forestillinger og konserter (konserter med Kong Frode, alias John Vedde) , arrangerer Fenja og Menja vikingverksteder for barn med kverning av korn til mel, runerissing og musikk.

Fenja og Menja oppstod i 2009, og har siden den gang turnert på markeder og skoler ( DKS) over hele landet og i Frankrike.

Vi har to ulike forestillinger:

«Fenja og Menja og Grottekverna»  og «Fenja og Menja: Si oss hva verden er laget av ! «

Les mer på Fenja og Menjas blogg:  fenja-og-menja.blogspot.com  og akershus.ksys.no/produksjon_9078‎ (DKS Akershus).

 Kråkamål 

Foto: Hilde Foss

Foto: Hilde Foss

“Kråkamål” er basert på et et norrønt heltesagn.. Gjennom mystikk, musikk og dramatiske hendelser blir dronning Åslaugs barndom fortalt, nærmest som en tusenårig Askepott-historie.

Denne forestillingen er nå spilt over 400 ganger i Den kulturelle skolesekken Forestillingen er spilt på vikingmarkeder i Lofoten, Harstad, Stavanger, Hemnes og Gudvangen Den ble vist som en del av Festspillene i Bergen 2007 og « Nordic Harp Meeting» i Lund, Sverige, i 2008. Den ble også spilt  både på engelsk og norsk som en del av kulturelle programmet for passasjerene  på hurtigruteskipet «Fram» 2013.

Vikingliv 

I regi av Den kulturelle skolesekken i Oppegård, Ski og Skedsmo har jeg vært sentral vikingprosjekter for elever i barneskolen. I disse kommunene har jeg bidratt med å opprette en vikingleir, der elevene kommer med sine klasser og får en “Viking-opplevelses-dag”. Jeg har også bidratt med fortelling fra norrøn mytologi og forestillingen “Kråkamål”. Oppleggene er ulike fra kommune til kommune, men kjernen er denne: Historisk formidling via fortelling / skuespill og historisk vandring – servering av “vikingmat” og muligheter for å prøve seg på vikingaktiviteter som bueskyting, hesteskokasting, husflid, treskjæring o.l. Disse vikingleirene baserer seg på vikingtelt og annet utstyr som jeg og mine vikingmedhjelpere eier selv. Vikingprosjektene innebærer et nært samspill med skolene, klasselærere, kommunene og innleide voksne “vikinger”.

Les mer på DKS Akershus:  http://akershus.ksys.no/produksjon_11940. 

Foto: Unni Fjeld

Foto: Unni Fjeld

 

Aud den djuptenkte  

foto Espen Winpics Winther

Foto: Espen Winpics Winther

Denne forestillingen er laget for voksne og består av monolog, lyrespill, fløytespill og sang – ledsaget av Wigdis Haugaas sine fotografier fra Island og Norge. Spilles både på engelsk og norsk.

“Aud den djuptenkte” er en av de mest kjente norske kvinnene som utvandret til Island og tok land der på slutten av 800-tallet. Hun levde et dramatisk liv, som flyktning opp til flere ganger, som dronning av Dublin og til slutt som rik landbesitter på Island. Som ung kvinne ble hun – heller ikke ulikt andre rike kvinner – giftet bort som brikke i et spill om land og makt, – da hun døde var det som selvstendig og innflytelsesrik landnåmskvinne på Island. En fri kvinne, med stor ære, en omfangsrik ætt og med store kunnskaper. Så store at den sikret henne et ettermæle med litt av en hedersbetegnelse av et navn: «Aud den djuptenkte.!

 

Lyra fra Nord

Se egen nettside: lyrafranord.no.

Foto: Wigdis Haugaas

Foto: Wigdis Haugaas

 

Comments are closed.