Mine forestillinger

Jeg har skrevet manus til flere historiske skuespill og tablåer, som jeg også har spilt vesentlige roller i. Noen har jeg skrevet i samarbeid med andre.

Jeg er også eventyrforteller, og har fortellerstunder for barn og voksne. På Hurtigruten forteller jeg bl.a. norske folke-eventyr, samiske eventyr, legender og myter fra kysten vår og vikingesagn/myter. Under seilingene med explorer-skip i vesterled har jeg et knippe islandske , skotske og shetlandske historier som jeg formidler.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å kjøpe en forestilling, eller ønsker hjelp til å lage en forestilling skreddersydd til den anledningen dere vil markere.

Historiske skuespill

Hurra for Roald Amundsen

Fra Hurra for Roald Amundsen

 

Vett er vesalmanns trøst

Follo Museum, 1999

Tema: Håvåmål

Målgruppe: Voksne

 

Det kom en pike vandrende

Follo Museum, 2000

Tema: Tre ulike kvinneskikkelser i Follo anno 1900.

Målgruppe: Alle aldre

Nettside

 

Huldrine

Taffelteatret, 2001

Tema: Eldre juleskikker, huldra. NB: Manus i samarbeid med Anne Lise Wego.

Målgruppe: Voksne

 

Olafs sangskatt

Oppegård Kulturskole, 2004

Tema: Sangtradisjon i Follo, oppvekst på husmannsplass anno 1900.

Målgruppe: Alle aldre

 

Nisseline og Pip

Taffelteatret, 2004

Tema: Juletradisjoner. Målgruppe: Barnehagebarn

 

Barfotjenta

Norsk / svensk samarbeid, 2005

Tema: Svensk, kvinnelig innvandring til Norge, forholdet Norge -Sverige under unionsoppløsningen, felles kulturarv på begge sider av grensa

Målgruppe: Barn fra 10 år / ungdom/ voksne

Nettside

 

Hurra for Roald Amundsen

Taffelteatret, 2005

Tema: Folkelig oppfatning av Amundsen, basert på sanger om ham fra hans samtid

Målgruppe: Voksne

Nettside

 

Kråkamål

Kråkamål, kultur.akershus, 2006

Tema: Norrønt heltesagn

Målgruppe: Alle aldre

 

Herlige Minder om den gang alt gikk på Skinner – i Ski

Kultur.akershus, 2007

Tema: Jerbanehistorie, bygging av Østfoldbanen NB: Manus i samarbeid med Ragnhild Gjerstad.

Målgruppe: 8.klassinger

 

Barfotjentenes jul

Tone Holte og Kjerringrokk, 2009

Tema: Autentiske kvinneskjebner, arbeidsinnvandring fra Sverige  på 1800-tallet, jul med svenske og norske folketoner

Målgruppe: Voksne

Nettside

 

Fenja og Menja: Si oss hva verden er laget av

Tone Holte/ Ragnhild Gjerstad. 2009

Tema:  Norrøne myter og gudesagn

Målgruppe: Barn, familier

Blogg

 

Roald Amundsen –mannen og myten

Tone Holte, Uppertunes, Elise Dørsjøe, 2011

Tema: Teaterdokumentar om Amundsen, 100-årsmarkering for erobringen av Sydpolen

Målgruppe: Voksne

 

 

Fenja og Menja og Grottekverna

Tone Holte/ Ragnhild Gjerstad, 2013

Tema: Myten om Grottekverna ( norrønt)

Målgruppe: Barn

Blogg

 

Aud den Djuptenkte

Tone Holte / Wigdis Haugaas 2013

Tema: Refleksjon rundt livshistorien til en av de mest kjente norske kvinnene som utvandret til Island og tok land der i vikingtida

Målgruppe: Voksne

 

Forward / Fram

Tone Holte, 2013

Tema: Historien til polaskipet «Fram»

Målgruppe: Voksne   ( spilles på engelsk og norsk)

 

Falsen

Tone Holte/ Torgunn Wold, Ås kommune, 2014

Tema:  1814, grunnlovens far Christian Magnus Falsen  ( danseforestiling)

Målgruppe: Alle

 

BARFOTJENTENE  – eN VANDRING OVER GRENSA I ORD OG TONER

Tone Holte / Sunniva Berg, Østfold kulturproduksjoner, 2015

Tema: Svensk, kvinnelig arbeidsinnvandring til Østfold

Målgruppe: Eldre på eldresenter og sykehjem

 

Unn the deepminded   – the long journey

Lyra fra Nord ( Tone Holte/ John Vedde/ Rolf Agaton) 2016

Tema:  Viking-kvinne

Målgruppe: Voksne  (musikketeater, spilles på engelsk og norsk)

 

NANNA WITH – THE HISTORY OF HURTIGRUTEN

Tone Holte , Hurtigruten, 2016

Tema: Hurtigrutens historie

Målgruppe: Voksne ( spilles på engelsk og norsk)

 

 

Den kulturelle skolesekken

Jeg har siden 2004 jobbet med ulike prosjekter for den kulturelle skolesekken, både for enkelt-kommuner og for ulike fylker..

Kråkamål

Det største prosjektet har vært fortellerteaterforestillingen “Kråkamål” som jeg har turnert med på alle trinn i barneskolen fra 2006.. Denne forestillingen er nå spilt over 400 ganger, og jeg turnerer fortsatt med den i Akershus.

Herlige Minder om den gang alt gikk på Skinner – i Ski

Jeg har dessuten erfaring fra et prosjekt laget for 8.trinn: ”Herlige Minder om den gang alt gikk på Skinner – i Ski”. Dette var en ”mini-laiv” der elevene fikk utdelt roller og spilte med i en historie i samarbeid med 4 profesjonelle skuespillere ( jeg var den ene av disse).

Fenja og Menja

Siden 2009 har jeg turnert i Den kulturelle skolesekken  med begge de to Fenja- og Menja-forestilllingene. Fenja og Menja har besøkt skoler i Akershus, Oslo og Vest-Agder fylke ,

 

Vikingprosjekter

Videre har jeg i regi av Den kulturelle skolesekken i Oppegård, Ski og Skedsmo  vært sentral vikingprosjekter for elever i barneskolen. I disse kommunene har jeg bidratt med å opprette en vikingleir, der elevene kommer med sine klasser og får en “Viking-opplevelses-dag”. Jeg har også bidratt med fortelling fra norrøn mytologi og forestillingen “Kråkamål”. Oppleggene er ulike fra kommune til kommune, men kjernen er denne: Historisk formidling via fortelling / skuespill og historisk vandring – servering av “vikingmat” og muligheter for å prøve seg på vikingaktiviteter som bueskyting, hesteskokasting,husflid, treskjæring o.l. Disse vikingleirene baserer seg på vikingtelt og annet ustyr som jeg og mine vikingmedhjelpere eier selv. Vikingprosjektene innebærer et nært samspill med skolene, klasselærere, kommunene og innleide voksne “vikinger”.

Foto Unni Fjeld

Foto Unni Fjeld