Hurtigruten

Mitt liv som sjøkvinne startet i 2013. Da var jeg en del av «Fram» sitt ekspedisjonsteam på en månedslang reise fra Island til Gran Canaria, via Færøyene, Hebridene, Shetland, Orknøyene, Skottland, Norge, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, og Marokko. I 2014 deltok jeg på et pilotprosjekt på  MS Finnmarken og arbeidet der også som en del av et ekspedisjonteam på strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen. Etter dette har det blitt mange ulike ekspedisjoner på de fleste av Hurtigrutens skip, både langs norskekysten og i arktiske farvann. To år var hadde jeg stillingen som ekspedisjonsleder på norskekysten på MS Nordnorge og Ms Nordkapp.

Ekspedisjonsteamets oppgave  er  å gi relevant kunnskap til passasjerene knyttet til seilingsruta. Som kulturformidler med historie og folkloristikk som utgangspunkt bidro jeg med forelesning, fortelling, teater, spill og sang,

Ship o hoy!

Foto: Ørjan Bertelsen