[roskva_logo]
Roskva.no 

OLAFS SANGSKATT
Livet på Greverud i gamle dager

Av Tone Holte
ISBN 82-996486-2-9

  • Utgitt av Roskva 2003
  • 56 sider, innbundet
  • Utforming og foto: King Design AS
  • Illustrasjoner: Olav Skogseth
  • Noter: Haakon Esplo
  • Trykk Gan Grafisk AS


  • Pris kr. 195.-. Kjøpes i alle bokhandlere.
[bilde av Olaf]  

Denne boka gir et innblikk i hva slags sanger som ble sunget i en Follofamilie tidlig på 1900-tallet. Foruten sangtekster og noter, fremgår opprinnelsen til de enkelte sangene og lokalhistoriske opplysninger i tilknytning til de ulike sangenes tema.

Olaf Kristiansen (1896 - 1985) vokste opp på husmannsplassen Østli i Oppegård. Olaf etterlot seg en mengde nedtegnelser om sitt liv. Bokas sanger, rim og opplysninger om oppveksten på husmannsplassen er utdrag fra dette materialet.

Utfyllende opplysninger

Illustrasjonene på disse nettsidene om "Olafs sangskatt" er laget av Olav Skogseth.

Artikler publisert i "Follominne"

Tone Holte har skrevet artikler om gammel sangtradisjon til to utgaver av Follo Historielags årbok "Follominne":

til toppen
[roskva_logo]
Kontakt Tone Holte: www.roskva.no

Webdesign ved John Vedde

.