Roskva.no >> Olafs sangskatt

Husmannsplassen Østli

Husmannsplassen Østli lå der hvor nåværende Østli skole ligger. Den ligger i Marens vei, i området nordre Greverud i Oppegård kommune, noen hundre meter sydøst for Myrvoll stasjon.

[Østli husmannsplass. Tegning: Olav Skogseth]
[Tegning: Olav Skogseth]

Mer om husmannsplassens beliggenhet finnes i artikkelen "Østli i Oppegård - Fra husmannsplass til skole - minner fra et langt liv" etter Olaf Kristiansen.

ostli_kart (20K)

Tilbake      til toppen
[roskva_logo]
Roskva ved Tone Holte, Østliveien 14c, 1415 Oppegård
Tlf. 66 99 22 34   tone@roskva.net  www.roskva.net/tone/.
Webdesign ved John Vedde.