Musikk produksjoner

Foto: Wigdis Haugaas

Foto: Wigdis Haugaas

«Ekornsang og gamle sokker « – Håkon Esplo/ Tone Holte ( 2000). Vedlegg til «Follominne 2000», CD utgitt av  Follo Historielag

«Skråkk – Dyresanger fra Østfold» – Richard Burgess/ Tone Holte/ Patrik Wingård/ Ingunn Skjelfoss ( 2012). CD utgitt av Gammalthea / Østfold musikkråd. Spillelister . (Wimp, iTunes, Spotify)

«Lyra fra Nord» –  “Det som bølger ut i havet” ( Tone Holte/ John Vedde/ Rolf Agaton) (2016).  CD- produksjon.