Arven fra vikingtida

Vikingtida er den epoken i norsk historie som jeg har beskjeftiget meg mest med. Jeg startet opp som forteller i «Vikingland» i 1995 – 1998.

Hver sommer jobber jeg med formidling av denne delen av kulturarven vår overfor barn på museer og markeder.  Resten av året er jeg viking i den kulturelle skolesekken.  Her er noen av prosjektene mine:

Fenja og Menja, Kråkamål, Vikingliv, Aud den djuptenkte og Lyra fra Nord

Toppfoto: Malin Rikardsdotter Ahlin.

Fenja og Menja

Fenja og Menja. Foto: John Vedde
Fenja og Menja. Foto: John Vedde

( Tone Holte / Ragnhild Gjerstad)

Fenja ( Tone ) og Menja ( Ragnhild )  gav publikum  innsikt i vikingenes forestillinger.  Utgangspunktet var norrøne myter, som forteller om to sterke søstre av jotunslekt, Fenja og Menja. De var de eneste som klarte å dreie Grotte, den magiske kvernen som malte frem alt man kunne ønske seg.

Fenja og Menja som publikum møtte  hadde nok ikke like store evner som sine navnesøstre – men de kunne litt av hvert de også. På sin egen trollkvern malte de frem kunnskap og historier. De spilte også konserter (konserter med Kong Frode, alias John Vedde) og arrangerte  vikingverksteder for barn med kverning av korn til mel, runerissing og musikk.

Fenja og Menja oppstod i 2009 og  turnerte i 10 år på markeder og skoler ( DKS) over hele landet og i Frankrike.

Les om de ulike opptredene de hadde på Fenja og Menjas blogg:  fenja-og-menja.blogspot.com

 Kråkamål

Foto: Hilde Foss
Foto: Hilde Foss

«Kråkamål» er basert på et et norrønt heltesagn.. Gjennom mystikk, musikk og dramatiske hendelser blir dronning Åslaugs barndom fortalt, nærmest som en tusenårig Askepott-historie.

Denne forestillingen er nå spilt over 400 ganger i Den kulturelle skolesekken Forestillingen er spilt på vikingmarkeder i Lofoten, Harstad, Stavanger, Hemnes og Gudvangen Den ble vist som en del av Festspillene i Bergen 2007 og « Nordic Harp Meeting» i Lund, Sverige, i 2008. Den er også spilt  både på engelsk og norsk som en del av kulturelle programmet for passasjerene  på en rekke Hurtigrutenskip.

Vikingleir for elever i barneskolen

I regi av Den kulturelle skolesekken i Oppegård, Ski og Skedsmo har jeg vært sentral vikingprosjekter for elever i barneskolen. I disse kommunene har jeg bidratt med å opprette en vikingleir, der elevene kommer med sine klasser og får en «Viking-opplevelses-dag». Jeg har også bidratt med fortelling fra norrøn mytologi og forestillingen «Kråkamål». Oppleggene er ulike fra kommune til kommune, men kjernen er denne: Historisk formidling via fortelling / skuespill og historisk vandring – servering av «vikingmat» og muligheter for å prøve seg på vikingaktiviteter som bueskyting, hesteskokasting, husflid, treskjæring o.l. Disse vikingleirene baserer seg på vikingtelt og annet utstyr som jeg og mine vikingmedhjelpere eier selv. Vikingprosjektene innebærer et nært samspill med skolene, klasselærere, kommunene og innleide voksne «vikinger».

Foto: Unni Fjeld

Foto: Unni Fjeld

Unn (Aud) den djuptenkte

foto Espen Winpics Winther
Foto: Espen Winpics Winther

Denne forestillingen er laget for voksne og består av monolog, lyrespill, fløytespill og sang. Spilles både på engelsk og norsk.

Hovedpersonen – som både ble kalt Unn og Aud –  er en av de mest kjente norske kvinnene som utvandret til Island og tok land der på slutten av 800-tallet. Hun levde et dramatisk liv, som flyktning opp til flere ganger, som dronning av Dublin og til slutt som rik landbesitter på Island. Som ung kvinne ble hun – heller ikke ulikt andre rike kvinner – giftet bort som brikke i et spill om land og makt, – da hun døde var det som selvstendig og innflytelsesrik landnåmskvinne på Island. En fri kvinne, med stor ære, en omfangsrik ætt og med store kunnskaper. Så store at den sikret henne et ettermæle !

Denne forestillingen spilles av gruppa «Lyra fra Nord» , bestående av John Vedde, Rolf Agaton og meg selv. Jeg spiller Unn (Aud) den djuptenkte, og musikken består av sang og lyrespill. Agaton og Vedde spiller lyrer i forestillingen.  Forestillingen er spilt på Island, Færøyene og flere steder i Norge.

 Lyra fra Nord

Se egen nettside: lyrafranord.no.

Foto: Wigdis Haugaas
Foto: Wigdis Haugaas