Spor i skrift

Loading

"Gi meg evnen til å male, billeder av det jeg ser, billeder i ord og tale, så jeg dele kan med fler"

Onkel Birger var en dyktig formidler, både i skrift og tale. Tatt i betraktning at han brukte så mye av tiden sin ute i "felten", etterlot han seg en svært imponerende samling av publiserte og upubliserte manus, foredrag og dikt. Et av diktene - "En bønn" - uttrykker et ønske om å dele alt det han har opplevd med oss som ikke var tilstede:

En bønn

O Ganesha, Sivas sønn.

Du min store gud, min broder

Hør du på en ydmyk bønn.

Skjenk meg litt av livets goder.

Se, jeg ber deg ei om penge.

Makt og rikdom, kvinnetykke.

Verdslig gods vil jeg ei trenge

For det gir ei varig lykke.

Evnen skjenk du mine øyne

At de blir i stand å fatte

Denne verdens skjønnshetsskatte

At min tanke de kan høyne

Mot det vakre jeg skal skue

Når vår klode en gang ramler

Og du dine sønner samler

Under lysets store bue.

Gi meg evnen til å male

Billeder av det jeg ser

Billeder i ord og tale

Så jeg dele kan med fler

Alt det vakre her som finnes

Solskinnsdager, stjernenetter

All den skjønnhet jeg har sett her

Slik at også jeg kan minnes

Av de folk som kommer etter

At det lille jeg har skrevet

Vise kan jeg har da levet

Her er listen over det vi har funnet av "det lille han har skrevet" i onkel Birgers bagasje:

Utgitte bøker

Trampeliv i tropene, 1929 (190 s.) Lenke til kopi på nb.no

Europaøens hemmelighet, 1935 ( 190 s.) Lenke til kopi på nb.no

På jakt etter diamanter, 1943 (190 s) Lenke til kopi på nb.no

Frifants ferd, 1944 (120 s.) Lenke til kopi på nb.no

Manus ( foredrag og artikler)

( en del finnes i flere ulike varianter)

Floden i flom (15 s. )

Central-Afrikas ruinbyer (25 s.)

Indre Afrikas Undere (75 s. )

Indre Afrikas Undere (254 s.)

Dagboka forteller (250 s.)

Livets lodd/teori og praksis( 20 s.)

Siempre Avanti( 5 s.)

Poker-terning (30 s.)

Profetier om verdensbegivenhetenes gang (fra 1940!)( 40 s.)

Gamle Harrys fortellinger: Har dyrene sjæl? / Vingede skarer / krypende kræ / gamle Harry forteller / Sannferdige dyrehistorier (130 s).

Et kapløp om diamanter (30 s.)

Victoriafallene (20 s.)

Kimberley - diamantbyen (10 s).

Kvænangen (200 s.)

Fra Finnmarkens diamantfelter (50 s. )

Spitsbergen( 15 s.)

Skjærpeliv i Nord-Norge (30 s.)

Gullet i Norge (130 s)

Island - motsætningernes land ( minder fra sagaøen) (49 s )

Whaling up to date . As told by the Guides at the Whaling Industrys Section of the "Vi kan" -Exhibition. 1938.

Norske Ingeniørers Innsats I Verdensutbyggingen. Trampefeber og eventyrlyst. (13s)

En vaakenatt ( likvake) ( 8s)

I kappløp med drivisen( 30s)

Kjærlighetens Øer ( skiftende stemninger fra Tropernes Paradis ) ( 55 s)

Paa Gulljakt i Finmarksfjellene 1932 ( ca 90 sider, pluss noen utklipp fra aviser)

Sheikens ord og andre smaafortellinger og skisser - innhold: Trampefeberen, Kjærlighetens Øer, Thingvellir, Færøyene, Den gule stripe, Potifars Hustru, Livets lodd, Bløff, Kjækkas, Mellem Mannfolk, Poker-Terning, Ways way, Floden i Flom, Lykkesn smil, Det norske haap eller den blingsete bokser, Amri Ya Mungo ( Allahs vilje) og mange utkipp av små historier han hadde fått trykket i aviser og blader ( til sammen ca. 200 sider)

Diamantmarkenes brogede befolkning ( 9 sider)

Færøyene ( 18 s)

Til hest på Nord-Island ( 18s)

Skjærpeliv i Nord-Norge ( av en gullskjærpers dagbok) ( ca 60 sider)

Artikler i "For Alle" 20 s.

Gut Deutsch - En del tyske ord og vendinger samlet ved P.B Holte

Samlinger med avisutklipp

Gullet på Ringvassøy

Jern

Gullet - utklippsbok fra omtaler i aviser om gull i Norge ( 1935 -1936)

Lysbildeforedrag

( ikke alle er funnet inntakt)

Kjærlighetens Øer

Indre Afrikas undere

Uslepne diamanter - og mennesker

Fra Cleopatras naal til Faraos Seng

Victoriafallene

Finnmarks-eventyr - på jakt etter perler, gull og diamanter

Vi tar det med ro ( eller en rotur på Pasvik-elven)

Fra Øst-Afrika