Onkel Birger i Nord-Norge

P. B. Holte

"Dette var altså mine 3 opgaver for sommeren: Perler gull og diamanter."

Onkel Birger brukte mye av sitt liv til å lete etter gull, diamanter og perler i Nord-Norge. Allerede i 1909 vier han sommeren til prøveskjerp i Øksfjord, og gull-analysen derfra viser lovende funn. Han vender derfor tilbake dit i 1911 for å jobbe videre med disse funnene.

Første verdenskrig, spanskesyken og turer til Afrika gjør at fokuset på Nord-Norge forsvinner for en stund.

I tiden 1924 - 1935 er derimot de fleste somrene viet denne landsdelen.

Tromsø
Fotografiapparat
Tromsø
Lysbildeapparat
Tromsø
Skrin med geologiske prøver
Tromsø
Gullgraverøks
Tromsø
Hvalrosstann
Tromsø
Hvaløre