Onkel Birger i Nord-Norge

P. B. Holte

"Dette var altså mine 3 opgaver for sommeren: Perler gull og diamanter."

Onkel Birger brukte mye av sitt liv til å lete etter gull, diamanter og perler i Nord-Norge. Allerede i 1909 vier han sommeren til prøveskjerp i Øksfjord, og gull-analysen derfra viser lovende funn. Han vender derfor tilbake dit i 1911 for å jobbe videre med disse funnene.

Første verdenskrig, spanskesyken og turer til Afrika gjør at fokuset på Nord-Norge forsvinner for en stund.

I tiden 1924 - 1935 er derimot de fleste somrene viet denne landsdelen.

Her har vi samlet gjenstander, fotografier, utklippsbøker, foredrag og skrifter som dokumenterer dette.

Tromsø
Fotografiapparat
Tromsø
Lysbildeapparat
Tromsø
Skrin med geologiske prøver
Tromsø
Gullgraverøks
Tromsø
Hvalrosstann
Tromsø
Hvaløre