Tone Holte >>> Sangtradisjon
>>> Ekornsang og gamle sokker

Prosjektet "Ekornsang og gamle sokker"

CD-en "Ekornsang og gamle sokker" er et produkt av Haakon Esplo og Tone Holtes prosjekt "Ekornsang og gamle sokker - videreformidling av gammel sangtradisjon i Follo"

Målsettingen med prosjektet er videreformidling av gammel sangtradisjon i Follo

Målgruppe for prosjektet er Follos sang- og historieinteresserte beboere:

Som et supplement til CD-plata "Ekornsang og gamle sokker" er det skrevet en artikkel, "Fra Vika og helt ut til Bålerud hører vi sang og musikk". Denne artikkelen fulgte med som bilag til "Follominne" 2000, årboka til Follo Historielag.