Bilder fra premieren på Fram, 10. april 2005

Klikk på et bilde for å se forstørrelse. (Foto: John Vedde og Michael King.)

Bilde 1
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 4
Bilde 5
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 7
Bilde 8
Bilde 8
Bilde 9
Bilde 9
Bilde 10
Bilde 10
Bilde 11
Bilde 11
Bilde 12
Bilde 12
Bilde 13
Bilde 13
Bilde 14
Bilde 14
Bilde 15
Bilde 15
Bilde 16
Bilde 16
Bilde 17
Bilde 17
Bilde 18
Bilde 18
Bilde 19
Bilde 19
Bilde 20
Bilde 20
Bilde 21
Bilde 21
Bilde 22
Bilde 22
Bilde 23
Bilde 23
Bilde 24
Bilde 24
Bilde 25
Bilde 25
Bilde 26
Bilde 26
Bilde 27
Bilde 27
Bilde 28
Bilde 28
Bilde 29
Bilde 29