Litteratur

 

Amundsen, Roald: Roald Amundsens oppdagelsesreiser. Minneutgave, 1928
Amundsen, Roald [m.fl.]: Gjennem luften til 88 grader nord, 1925
Amundsen, Roald og Lincoln Ellsworth: Den første flukt over polhavet, 1926
Andersen, Alf G. og Hans-Erik Hansen: 500 som preget Norge. Norske kvinner og menn i det 20. århundre, 1999
Arnesen, Odd: Roald Amundsen som han var, 1929
Arnesen, Odd: "Fram". Hele Norges skute, 1942
Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1995
Bang-Hansen, Odd: Chat Noir og norsk revy, 1961
Bomann-Larsen, Tor: Roald Amundsen. En biografi, 1995
Dybwad, Jacob: Jacob Dybwads viser. Utgitt av venner og trykt som manuskript til Jacob Dybwads 50-årsdag, 1940
Ekeberg, Jan Ove: Et liv i isen. Polarkokken Adolf H. Lindstrøm, 2000
Hennum, Sigurd B.: Annonsene forteller. Nordmenns dagligliv gjennom 150 år, 1998
Høidal, Sven: Roald Amundsen. Verdens største polarforsker, 1947
Krig og fred, 1909-1914
Lasson, Bokken: Livet og lykken, 1940
Løvaas, Rolf: Bjørnsons Ligfærd og andre Adsprædelser, 1987
Norges kulturhistorie, 1983
Norsk biografisk leksikon, 1999
Notaker, Henry: Den norske menyen, 1991
Salmonsens Konversationsleksikon, 1915
Schyberg, Bjørn Tore: Slagord. Deres rolle i salgs- og reklamekampanjen - belyst ved 1215 eksempler fra inn- og utland, 1945
Veel, Haakon Anker: Roald Amundsen. Slekt og miljø, 1962
Veiteberg, Jorunn [og] Einar Økland: Reklamebildet. Norske annonsar og plakatar frå århundreskiftet til i dag,
1986
Vikingen , 1917
Wisting, Oscar: 16 år med Roald Amundsen, 1930
Zapffe, Fritz G.: Roald Amundsen. Mitt samarbeide med ham gjennem 25 år, 1935
Østby, Jan: Roald Amundsen. Hans liv og ferder fortalt for ungdommen, 1939
Århundrets Hvem Hva Hvor, 1999
Aas, Ingebret: Roald Amundsens stamfedre. Den gamle skipperslekt på Hvaler, Kåre-Hornes og Vesten, 1941, 2001

Diverse avisklipp, og artikler på internett