Betty – en kvinne i hans liv

 

Roald Amundsen giftet seg aldri. Han hegnet om sitt privatliv, og det er nå først i ettertid at opplysninger om forhold til ulike kvinner er kommet fram ( jmf. Tor Bomann-Larsen: Roald Amundsen. En biografi, 1995). Det var imidlertid én kvinne som fulgte Roald hele livet: Barnepiken – og senere husholdersken – Betty.

Hennes egentlige navn var Betsia Andersson, og hun ble født 1838 i Sverige. I likhet med mange andre svenske-jenter på den tiden, fikk hun arbeid i Norge. Hun ble ansatt som barnepike hos familien Amundsen i Borge i Østfold. Da familien så flyttet videre til Kristiania, fulgte Betty med. Det var her – i Uranienborgveien 9 – at lille Roald to år gammel ble reddet fra å drukne i springvannet. Etter at Roald ble voksen, var Betty ansatt hos ham til hun flyttet på et pleiehjem i høy alder.

At Roald var svært glad i Betty, kan ikke betviles. Det største beviset på dette kom da hun fikk «Bettys topp» oppkalt etter seg i Antarktis. Omsorgen for henne kommer også tydelig fram i brev han sendte til Betty selv, – og ikke minst til broren sin Leon. Sistnevnte fikk ofte klare formaninger om å ta godt vare på henne når Roald selv var ute på sine ekspedisjoner!