Hvorfor Amundsen?

 

Det er spennende å se på fenomenet Amundsen i en kulturhistorisk sammenheng – både i forhold til den heltestatusen han fikk og i forhold til den betydningen de polare oppdagelsene hadde for Norges identitetsbygging. At noen frivillig utsatte seg for livstruende strabaser i ekstrem kulde i en tid der medisinsk og ernæringsmessig viten var kommet veldig kort i forhold til i dag, kan virke både utrolig og kuriøst.

Sannheten om et liv finnes ikke. Men det betyr ikke at vi ikke kan prøve å finne fliker av en slik sannhet. I arbeidet med forestillingen har vi nærmet oss Roald Amundsens liv fra mange kanter. Det har vært spennende på flere plan. Hvem var egentlig denne mannen som oppsøkte kulde og farer, samtidig som han hadde sans for «det gode liv»? Som viste seg som en svært dyktig planlegger, men som samtidig tok en rekke – i alle fall i våre øyne – dumdristige sjanser? Som trodde fullt og fast på Gud, men som ikke unnslo seg for å omgå det 8. bud og føre andre bak lyset opptil flere ganger? Som kom i alvorlige kon.ikter med mange av sine nærmeste, men som samtidig tok seg ualminnelig godt av sin kjære barnepike Betty? Som satset alt i isen – men aldri helt i kjærligheten?

Vi forstår at Amundsen var en fascinerende mann, som må ha engasjert mange. For oss er det fortsatt spennende å prøve å forstå den rollen han fikk i sin samtid.