Det kom en pike vandrende..."

Meny: Om forestillingen  |  Forestillinger i sommer  |  Gruppeforestillinger

www.roskva.no

Follo Museums venner presenterer:
Det historiske spillet

Det kom en pike vandrende

Skuespiller/Manus
Tone Holte

Regi
Anne-Lise Wego

Bestilling av gruppeforestilling

For bestilling av gruppeforestilling, kontakt Follo Museum eller Tone Holte.

Follo Museum, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 99 90
Fax. 64 93 33 19
Internett: Follo Museum

Tone Holte
Tlf. 66 99 22 34
e-post: tone@roskva.net

 

[Plakat for forstillingen] (65K)
  Foto: Joar Foto Utforming: King Design

 

Tre kvinner - tre bygninger

"Det kom en pike vandrende…" er en teaterforestilling som foregår på Follo Museums område. Forestillingen spilles delvis ute og delvis inne i tre bygninger i museet: En skyss-stasjon, en skolebygning og et våningshus på en gård. Publikum møter 3 ulike kvinner knyttet til disse bygningene. Follo Museum presenterer stykket som " en vandring på landevei, skolevei og gårdsvei i Follo anno 1900".

Forestillingen spilles i sesongen mai - september. Søndag 9. mai kl.13.00 og og torsdag 13.mai kl.19.00 vil det bli spilt åpne forestillinger for publikum. Foreninger, firmaer, skoleklasser, bussturister o.a. kan bestille gruppe-forestillinger.

Om forestillingen

Innholdet i forestillingen bygger på ulike lokale kilder. Humor, sang og musikk er viktige bestanddeler i forestillingen. Det spesielle ved " Det kom en pike vandrende.." er kombinasjonen av et godt forankret manus lokalhistorisk sett, og formen som er basert på et fast manus, men som samtidig har rom for improvisasjon og medvirkning fra publikums side ( inter-aktivt teater) . Publikum er til en viss grad selv aktører i forestillingen - det være seg som tilfeldige tilhørere på landeveien, mer eller mindre uskikkelige elever i skolestua eller gjester på storgårdens kjøkken . De får bl.a. mulighet til å smake, føle, synge og leke - ting som bidrar til innlevelse i en fordums tid.

Tone Holte er skuespiller og ansvarlig for manus, og Anne-Lise Wego har regien. Stykkets spilletid er 1 t. 15min. ( ingen pause).

Bakgrunn

Utgangpunktet for stykket var et ønske om å presentere Follos beboere lokal historie og kultur på en ny og spennende måte. Et ønske om å "gi liv" til museumsbygningene, for derved å gi innsikt i hvordan mennesker kan ha levd i og rundt disse husene. En folkloristisk innfallsvinkel med vekt på sagn og sangtradisjoner fra regionen mente vi også ville appellere til folk som kanskje ellers ikke ville prioritere et besøk på Follo Museum.

Formål

Formålet for forestillingen er formidling av lokal / regional historie, sagn og sangtradisjon på en måte som kan nå flest mulig i Folloregionen. Publikum skal møte språket, kulturen, tenkemåter og andre sider ved livet i Follo for hundre år siden.

Dette slik at

Målgrupper

Forestillingen er ment å favne vidt. Den er spilt for mennesker i alle aldre. Den er spilt både som åpne familieforestillinger og som lukkede forestillinger for skoleklasser, arbeidsplasser og en rekke forskjellige foreninger og lag.

Vi ønsker spesielt å nå

Offentlig støtte

Forestillingen er blitt støttet av:
Norsk Kulturråd
Akershus Fylkeskommune
Frogn Kommune


Tone Holte  |    til toppen