Hurra for Roald Amundsen!

Hurra for Roald Amundsen
Sing-fa-li-jo, Hurra!
Som var en dristig Ungersvend
Sing-fa-li-jo Hurra!
Han reiste ud med gamle «Fram»
Og det er ingen daarlig Pram
Sing-fa-li-jo, Sing-fa-li-jo
Sing-fa-li-jo, Hurra!

 

Roald Amundsens eventyrlige liv og innsats i polarhistorien kjenner vi alle. Eller gjør vi det? Nå – hundre år etter at Amundsen seilte gjennom Nordvestpassasjen – er vi nok mange som blir litt flakkende i blikket om vi blir bedt om å fortelle hvilke bedrifter den gode Amundsen gjennomførte. Denne forestillingen gir en uhøytidelig repetisjon av slumrende kunnskap om vår norske helt. Samtidig gir den innblikk i tyveårenes sangtradisjon knyttet til Amundsen.

EN MUNTER SANGAFTEN

De ugifte middelklassekvinnene Hanna, Else og Maggen møtes i vår forestilling til en glad sangaften viet «de mange deilige sanger til Roald Amundsens ære». Året er 1928. Amundsen var en av de største av tyve-årenes norske kjendiser. Hans bragder – men også de mange mislykkede forsøk på å nå målene – hans forfatterskap og foredragsvirksomhet, hans opptreden i utallige reklamer for ulike produkter samt hans oppførsel overfor konkurrenter, media og allmennhet, ga grobunn for sterk interesse og mytedannelse. Dette nedfeller seg bl.a. i sangmaterialet fra hans samtid. Han hylles i hyldningssanger og får sine spark i revyviser. Hans navn blir brukt i reklamesanger, og han hedres og harseleres med i drikkeviser i lystig lag. Dessuten finnes det også sanger skrevet av mannskapene han hadde med seg på sine mange ekspedisjoner – sanger som med humor skildrer de ulike gjøremålene i isen og små og store hverdagshendelser underveis.

DEN GANG DA…

Selv om historien om Hanna, Else og Maggen er fiktiv, er sangene autentiske. Likeledes er alle opplysninger om Amundsen tatt fra historiske kilder, bl.a. hans egne bøker. Vi ønsker å formidle historiske fakta på en munter måte, men med en klar hensikt: Å vise den store betydningen polarhelten hadde i byggingen av vår nasjonale identitet. Denne forestillingen er med andre ord ikke noe for dem som er «allergiske» mot svulstige, nasjonale utrykk! Vi kan mene hva vi vil om det i dag – men sangtekstene viser til fulle hvordan entusiasmen for norskhet og norske helter kom til uttrykk i Norges første år som selvstendig nasjon.

 

Mer informasjon:
Last ned informasjonsskriv (PDF)